از پاساژ پروانه تا عکس‌های فرق وسطِ دهه ٣٠ خورشیدی – نازی چت

روزنامه شهروند – نسیم خلیلی: مردی میان‌سال در قلب تهران، در پارکینگ ساختمان بلندمرتبه سیمان‌اندود و کهن‌سال بساط گسترانیده؛ همان ساختمانی که امروز پروانه نام گرفته است

ادامه مطلب...